ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 88/30.05.2023 συνεδρίασή του επικυρώνοντας την από 29.05.2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,αποφάσισε την ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ των μελών του από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και την έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.07.2023 οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην διάταξη του άρθρου 69 ν. 5016/2022. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει προωθηθεί ουσιαστικά θα προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια την άρση της άνω αναστολής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης           Χρήστος Ε. Βρίκος