Αναστολη λειτουργίας Δικαστηρίων λόγω Δημοτικών Εκλογών

Αναστολη λειτουργίας Δικαστηρίων λόγω Δημοτικών Εκλογών. Δείτε το συνημμένο αρχείο