Αναστολή επισκέψεων των συνηγόρων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης λόγω COVID-19

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: