ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ από 12 έως 19-4-2021 (ΚΥΑ 22439)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.