ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3435/2021 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 326/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 17/12/2021 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3435/2021 και ειδικός 326/2021 αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αλ..Λι..του Απ..κλπ και της υπ’ αριθμ.2304/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ Τμήμα)   για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αναίρεση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Αρείου Πάγου  (Δ Τμήμα) στη δικάσιμο της 31-05-2024 (πιν. 48) , ώρα 09.30,  σύμφωνα με την από 10-03-2023 πράξη ορισμού συζήτησης.