ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3043/2023 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 2702/2023 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 24/11/2023 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3043/2023 και (ειδικός) 2702/2023 αίτηση  για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης αίθουσα 360  στη δικάσιμο της 11-03-2024 (πιν. Δ-Δ αρ.25) ωρα 10.00