ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3/2024 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3/2024 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 02/01/2024 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3/2024 και (ειδικός) 3/2024 αίτηση της  Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  στη δικάσιμο της 22-04-2024 (πιν. Δ-Δ με αριθμ.πιν. 24 ) .