ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2976/2023 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2647/2023 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 22/11/2023 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 2976/2023 και ειδικός 2647/2023 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των φερόμενων, με βάση τον από τον Μάρτιο του 2019  κτηματολογικό πίνακα, ιδιοκτητών για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ-Δ Τμήμα) στη δικάσιμο της 26-02-2024 (πιν. 18) , ώρα 10.00, αίθουσα 360, σύμφωνα με την από 22-11-2023 πράξη ορισμού συζήτησης .