ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1310/2023 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 1161/2023 ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 09/05/2023 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 1310/2023 και (ειδικός) 1161/2023 οίκοθεν επανάληψη συζήτηση δεκατεσσάρων (14) αιτήσεων για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  στη δικάσιμο της 23-03-2023 (πιν. 31) .