ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 931/2022 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 795/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 24/03/2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 931/2022 και (ειδικός) 795/2022 αίτησης του ΟΤΑ με την επωνυμία « Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» κατά του Δήμου Χαλκηδόνας κ.λ.π. για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση (Άρθρο 19 Ν. 2882/2001). Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 21-11-2022 (πιν. 8) , ώρα 10.00, αίθουσα 311, σύμφωνα με την από 24-03-2022 πράξη ορισμού συζήτησης.