ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2317/2021 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 2036/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η από 06/09/2021 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 2317/2021 και (ειδικός) 2036/2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Α.Α., Α.Ε. κ.λ.π. για παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού εύλογου τμήματος της αποζημίωσης
 

Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ-Δ’ Τμήμα) στη δικάσιμο της 31-01-2022 (πιν. 56) , ώρα 10 π.μ., αίθουσα 360, σύμφωνα με την από 06-09-2021 πράξη ορισμού συζήτησης.