ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 113/2004 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1067/2003 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 04/04/2004 και με αριθμό κατάθεσης  113/2004 αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Σ..Χ..του Α..κλπ για  την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1067/2003 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Αρείου Πάγου  (Δ Τμήμα) στη δικάσιμο της 20-09-2024 (πιν. 47) .