Ανάρτηση στο youtube της διαδικτυακής εκδήλωσης ΔΣΘ-ΕΓΔΙΚ για τις Πτωχεύσεις Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου και την Απαλλαγή Οφειλών καθώς και το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Κρατικής Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023  από το ΔΣΘ σε συνεργασία με την ΕΓΔΙΧ για τις  Πτωχεύσεις Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου και την  Απαλλαγή Οφειλών καθώς και το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Κρατικής Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών έχει αναρτηθεί στο κανάλι youtube του ΔΣΘ στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=JkwNSFwWzEg και είναι στη διάθεση των συναδέλφων