Ανακοίνωση υποθηκοφυλακείου για Μεγαρόσημα

Παρακαλώ πολύ να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι το Κτηματολογικό Γραφείο και το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις στις οποίες δεν είναι επικολλημένα τα ανάλογα μεγαρόσημα.  Το Γραφείο μας δεν έχει πάγια προκαταβολή για αγορά μεγαροσήμων και δεν δύναται να εξυπηρετεί προμηθεύοντας τα.

Ο Προϊστάμενος του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου

Κωνσταντίνος Γάτσος