ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι πολιτικές υποθέσεις της δικασίμου 28/06/2023 του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ματαιώθηκαν λόγων των εκλογών της 25/6/2023 και επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν με πράξη της κ. Ειρηνοδίκη Κασσάνδρας για τη δικάσιμο της 28/02/2024.