Ανακοίνωση του Δ.Σ.Θ. με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η Κυβέρνηση με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην πραγματικότητα «κλείνει το μάτι» στην φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων, υιοθετώντας την πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους». Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει,  συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και  πλήττει αποφασιστικά την μεσαία τάξη, τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τα εξαγγελθέντα μέτρα αποτελούν ομολογία αποτυχίας της Πολιτείας στο να παταχθεί με άλλο τρόπο η φοροδιαφυγή και η οποία κατά πεπλανημένα εντοπίζεται σε  συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες επαγγελματιών και επαγγελματικούς χώρους τους οποίους και φωτογραφίζει ως τους μόνους υπεύθυνους  για την απώλεια κρατικών εσόδων. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ευθεία επίθεση κατά κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας.  Ακόμη δε και η προσπάθεια αιτιολόγησής του με την στοχοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών τάξεων, στις οποίες αποδίδονται οι διαχρονικές παραλείψεις και οι αστοχίες σειράς κυβερνήσεων, αποτελεί αήθη δικαιολογία η οποία δεν θα γίνει ανεκτή ούτε θα μείνει αναπάντητη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν οι ελπίδες τους για όσα εξαγγέλθηκαν προεκλογικά περί στήριξης τους και σταδιακής ελάφρυνσης των δημοσίων βαρών.

Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν  ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ. Περαιτέρω, ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων χρησιμοποιεί την κατοικία τους και ως γραφείο, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα επαγγελματικά τους έξοδα. Το γεγονός δε ότι οι δικηγόροι είμαστε από τις μόνες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που έχουμε ΗΔΗ τεκμαρτή φορολόγηση βάσει των γραμματίων προείσπραξης, που καλύπτει το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων ενώπιον Δικαστηρίων αλλά και Διοικητικών αρχών, φαίνεται να αγνοείται.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά και ανεξαρτησίας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη διενέργεια αποχών κατά την εβδομάδα 6-10/11 με πλαίσιο που θα ανακοινωθεί, την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και την συμμετοχή στις 8/11/2023 στην κινητοποίηση που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης (ΣΜΑΕΘ) στις 9.00 π.μ. στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.