Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για το ζήτημα που έχει προκύψει με εφέτη στην Λάρισα

Με αφορμή την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας περί αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους στις συνεδριάσεις ποινικών δικαστηρίων, στις συνθέσεις των οποίων συμμετέχει συγκεκριμένη εφέτης, και της σχετικής ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

1. Ο Δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η θέση του είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της. Ο σεβασμός του θεσμικού του ρόλου αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση όλων των παραγόντων της δίκης.

2. Το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου από δικηγόρο και μάλιστα της απολύτου δικής του επιλογής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα κράτος δικαίου. Η ανάγκη του, κατ’ εξαίρεση, αυτεπάγγελτου διορισμού δικηγόρου είναι εξαιρετικό μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλεται στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η υπεράσπιση του κατηγορουμένου από το δικηγόρο της επιλογής του.

3. Η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή ελέγχεται και αξιολογείται με νομικά κριτήρια, η δε εν γένει συμπεριφορά του ως προς τον σεβασμό ή μη του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου βρίσκεται υπό διαρκή κρίση και αποτελεί υποχρέωση των εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος. Ο αλληλοσεβασμός των συλλειτουργών της δικαιοσύνης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και για την ορθή απονομή της.