Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σχετικά με το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Την 14η Ιουνίου 2023 διενεργήθηκε κλήρωση από το Α-1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, για τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων στις επερχόμενες εκλογές.

Με βάση την πληροφόρηση που είχαμε από τον Άρειο Πάγο, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι:

Α] Η κλήρωση έγινε στη βάση των νέων αιτήσεων προτίμησης ή εξαίρεσης που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διαβίβασε, μέσω του πληροφοριακού της συστήματος, το σύνολο των αιτήσεων των συναδέλφων, όπως είχαν υποβληθεί από τους ίδιους, αυτούσιες.

Β] Επί των 28.398 αιτήσεων προτίμησης που υποβλήθηκαν, διορίστηκαν σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που μας χορήγησε το Α-1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου 17.311 συνάδελφοι δικηγόροι, δηλαδή ποσοστό 75,94 % επί του συνόλου των διορισμένων δικαστικών αντιπροσώπων όλων των κατηγοριών.

Επίσης, υπέβαλαν αίτηση προτίμησης 2.822 ασκούμενοι δικηγόροι και διορίστηκαν 693, δηλαδή ποσοστό 3,04% επί του συνόλου των διορισμένων δικαστικών αντιπροσώπων όλων των κατηγοριών.

Γ] Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι, περίπου 1.100 συνάδελφοι δεν διορίστηκαν ούτε στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ούτε τώρα, ενώ περίπου 7.600 συνάδελφοι, που διορίστηκαν στις προηγούμενες εκλογές, επαναδιορίστηκαν.

Δ] Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε με ευθύνη του Α-1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο ακολούθησε την πάγια πρακτική των ποσοστώσεων, που το ίδιο έχει καθορίσει.