Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( Συνεδρίαση 22.7.2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Οικονομική ενίσχυση δικηγόρων

Η Ολομέλεια εμμένει στο διεκδικητικό πλαίσιο για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, όπως έχει τεθεί με τις από 8.5.2020 και 22.5.2020 αποφάσεις της. Ειδικότερα, πέραν των όσων μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί (οικονομική ενίσχυση 600€ σε όλους τους δικηγόρους, μείωση προκαταβολής φόρου, έκπτωση κατά 25% ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης κατά 40%, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κλπ), συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

α. Την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα και με την από 2.4.2020 ρητή εξαγγελία του Πρωθυπουργού.

β. Την άμεση καταβολή χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό του ν. 3996/2011, που έχει δημιουργηθεί και από εισφορές που καταβάλλουν οι δικηγόροι από το 2011, με εισοδηματικά κριτήρια.

γ. Την ένταξη των δικηγόρων στον Κανονισμό SURE 672/2020 ΕΕ σε προγράμματα επιδότησης για κεφάλαιο επανεκκίνησης των δικηγορικών τους γραφείων, καθώς επίσης και τη δανειοδότησή τους με κρατική στήριξη, όπως προβλέπεται και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες.

δ. Την απαλλαγή, άλλως, την μείωση στο χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ.

ε. Την ένταξη όλων των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου και όχι μόνο αυτών που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό.

στ. Τη μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση, του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2020.

ζ. Τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης σε διαδικασίες προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των πολιτών, την ασφάλεια των συναλλαγών και την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως ιδίως :

– Η διατήρηση της δυνατότητας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων και μετά την 15.9.2020

– Η θεσμοθέτηση βεβαίωσης ελέγχου από δικηγόρο στις εμπράγματες και σε συγκεκριμένες ενοχικές δικαιοπραξίες,

– Η αποδοχή κληρονομιών από δικηγόρους,

– Η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, για αδικήματα για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης άνω των 3 ετών.

Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές λύσεις από την Κυβέρνηση, η Ολομέλεια, στην επόμενη συνεδρίασή της, θα εξειδικεύσει μορφές ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ και εξώδικης δράσης της.

2. Εκκαθάριση αμοιβών Νομικής Βοήθειας

Η κατάσταση της εκκαθάρισης αμοιβών νομικής βοήθειας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η Ολομέλεια εμμένει στο αίτημά της για άμεση εκκαθάριση και καταβολή των αμοιβών από τη Νομική Βοήθεια. Προς άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος , η Ολομέλεια προτείνει τη ριζική αναδιάρθρωση του μέχρι σήμερα υφιστάμενου τρόπου εκκαθάρισης των αμοιβών. Η σχετική πρόταση της Ολομέλειας, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΑΧΔΙΚ, περιγράφεται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα.

Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος αυτού στο αμέσως προσεχές διάστημα, η Ολομέλεια αποφάσισε να ανασταλεί από 1.10.2020 η έκδοση γραμματίων προείσπραξης στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας, ενώπιον ποινικών ακροατηρίων, και εξουσιοδότησε τη Συντονιστική Επιτροπή να προσδιορίσει τις διαδικασίες στις οποίες θα ισχύσει το ανωτέρω μέτρο.

3. Διακοπή συνεδριάσεων ποινικών δικαστηρίων

Η Ολομέλεια εμμένει στην από 14-15 Απριλίου 2006 απόφασή της, η οποία επικαιροποιήθηκε με την από 27 Ιανουαρίου 2018 απόφασή της, για την διακοπή των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων.

Στα πλαίσια αυτά, η Ολομέλεια αποφάσισε ότι οι διακοπές των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, που οφείλονται σε λόγους που αφορούν στην πανδημία του κορωνοϊού, δεν πρέπει να υπολογίζονται ως διακοπές συνεδριάσεων.

4. Νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Η Ολομέλεια, από κοινού με τους λοιπούς θεσμικούς κοινωνικούς φορείς, στο πλαίσιο της Επιτροπής φορέων που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της https://bit.ly/32LfRuw , ζήτησε από την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει επίσημα τις διατάξεις του σχεδίου του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος σύγχυσης και παραπλάνησης του κοινού από επιλεγμένες διαρροές διαφόρων μέσων ενημέρωσης.

Η Ολομέλεια ζητά επίσης να κληθούν να μετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πριν τεθεί το σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση, λαμβανομένης υπόψη ης σοβαρότητας του θέματος στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου και ιδίως της ανάγκης προστασίας της κύριας κατοικίας.

5. Παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης

Η Ολομέλεια θεωρεί αναγκαία την παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη έχουν λήξει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ανακύψει είτε από μη δήλωση δικαιωμάτων είτε στις περιπτώσεις ανακριβούς πρώτης εγγραφής.

Συνημμένα

 protasi-tahdik.pdf