ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

        ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                            Αθήνα  25/06/2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

     Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης με έγγραφο που απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, υιοθέτησε τις απόψεις που ομόφωνα εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επί της αιτιολογημένης γνώμης που απηύθηνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική Δημοκρατία με θέμα τους πιθανούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων.
    Επομένως, η απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παραπάνω περιεχόμενο θα διαβιβασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει αν τελικά η υπόθεση αχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για να κρίνει οριστικά το ζήτημα.