Ανακοίνωση της Επιτροπής Κτηματολογίου

Ανακοίνωση της Επιτροπής Κτηματολογίου 

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Κτηματολογίου σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00΄ στη Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Φράγκων 1- Μοσκώφ, 7ος όροφος).

 

Θεσσαλονίκη 9 Ιουνίου 2015
Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΧΤΣΙΔΟΥ

Συνημμένα η πρόσκληση