Ανακοίνωση σχετικά με το δικαίωμα συνταξιοδότησης μητέρων-δικηγόρων κάτω των 50 ετών με ανήλικο τέκνο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Νίκου Βαλεργάκη εκδόθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων το συνημμένο έγγραφο.