ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΠΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.