Ανακοίνωση σχετικά με την διεκπεραίωση αιτήσεων για απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος / αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου για τα Κτηματολογια Θεσσαλονίκης, Νεάπολης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους οτι οι υποβληθείσες αιτήσεις (μέχρι και 19/01/2021) για το Κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος-αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου) μέχρι και τον αριθμό 10002 και μέχρι και τον αριθμό 60 (μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου – γραφείο 3) έχουν διεκπεραιωθεί και είναι έτοιμες προς παραλαβή.

Σχετικά με το Κτηματολογικό γραφείο Νεάπολης (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος-αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου)   οι υποβληθείσες αιτήσεις (μέχρι και 12/01/2021) μέχρι και τον αριθμό 575 έχουν διεκπεραιωθεί και είναι έτοιμες προς παραλαβή.