ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι απο 6.6.2023 στο ΚΓ Νεάπολης θα εφαρμοστεί αντίστοιχο σύστημα με το ΚΓ Θεσσαλονίκης, δηλαδή με διανομή αριθμών προτεραιότητας πριν την έναρξη ωραρίου λειτουργίας.

Σε όλους τους επισκέπτες (επαγγελματίες ή μη) του Κτηματολογικού Γραφείου θα επιτρέπεται η διεκπεραίωση μέχρι τρεις (3) πράξεις ανά νούμερο προτεραιότητας, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του ήδη βεβαρημένου φόρτου εργασίας και να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες στην άνω Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης κάποιου εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, αυτός θα εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα την επόμενη ημέρα, αρκεί να φέρει μαζί του το αποδεικτικό έγγραφο της προηγούμενης ημέρας.

Τέλος, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η τήρηση της  διαδικασίας θα είναι κοινή για όλους και τυχόν άλλοι τρόποι προτεραιότητας (πχ. Δημιουργία άτυπης λίστας) δε θα γίνονται δεκτοί από την Υπηρεσία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης           Χρήστος Ε. Βρίκος