Ανακοίνωση της πύλης solon.gov.gr σχετικά με τις εργασίες μετάπτωσης του Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2

Από την Πέμπτη 11/4 και ώρα 16:00 θα ξεκινήσουν οι εργασίες μετάπτωσης του Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2.  Από την έναρξη των εργασιών, κατά την διάρκεια της Παρασκευής 12/4 αλλά και του Σαββατοκύριακου 13 και 14/4 ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές υπηρεσιών όσον αφορά την εφαρμογή του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ αλλά και τις εξωστρεφείς υπηρεσίες. Τυχόν προβλήματα θα επιλύονται σταδιακά.