ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Σ’ εκτέλεση της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 ΚΥΑ, άρθρο Τέταρτο, παράγραφος 2 περ. γ’ και δ’, αποσύρθηκαν εκ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης οι υποθέσεις, οι οποίες είχαν προσδιορισθεί όπως εκδικασθούν την 1η και 8η Απριλίου 2020 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ομοίως,  κατά τα ανωτέρω, δεν θα διενεργηθεί η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Από το γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης