Ανακοίνωση – Πρόσκληση περί καταστροφής αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Ναυπλίου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.