Ανακοίνωση πολιτικού τμήματος Εφετείου Θεσσαλονίκης για την δικάσιμο 3/7/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.