ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ 4 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Bioeconomomy: Biotechnology and Law», το οποίο διδάσκεται στο σύνολό του εξ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα,  ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προσφέρει μείωση στο τέλος φοίτησης ύψους 40%  σε τέσσερα (4) μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερόμενων δικαιούχων, η επιλογή θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του ΠΜΣ, με βάση αντικειμενικά κριτήρια.  Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορούν να αντληθούν από εδώ.