Ανακοίνωση για τους πτωχευτικούς πλειστηριασμούς της 24/06/2021

Οι πτωχευτικοί πλειστηριασμοί την 24-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ θα διενεργηθούν εκτάκτως στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος αίθουσα 303).