Ανακοίνωση για τους δικηγόρους-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκκαθαριστών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010 «Για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου) που δικάζει την κατ’ άρθρο 4 του ίδιου νόμου αίτηση, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ορίζει εκκαθαριστή, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων ρύθμισης των οφειλών, για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του ή για την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών.
    Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκκαθαριστών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι 12.11.2012.
         Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης               Χρήστος Ηρ. Ράπτης