ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

Συνημμένα η ανακοίνωση.