Ανακοίνωση για το α’ μέρισμα 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Α΄ Εξαμήνου 2013 θα κατατεθεί στις 21.6.2013 και ανέρχεται στο ποσό των 36 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατείται φόρος 15%, δηλ. 5,40 ΕΥΡΩ.
Επίσης παρακρατείται μέρος της ετήσιας εισφοράς Δ.Σ.Θ. ή της συνδρομής «ΝΟΜΟΣ» για όσους συναδέλφους τις οφείλουν.
Για το μέρισμα δεν εκδίδεται Α.Π.Υ.
Το μέρισμα εγγράφεται στα έσοδα του βιβλίου εσόδων-εξόδων ολόκληρο (και για τα δύο εξάμηνα του 2013).
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης          Χρήστος Ηρ. Ράπτης