Ανακοίνωση για τις πολιτικές και ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 19/11/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: