Ανακοίνωση για τις ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 11/11/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.