ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22 του ν. 4194/2013 και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 50 – 51 -52/24-3-2022 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αφού έκανε δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων δικηγόρων και όρισε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο εξέτασής αυτών, όπως ορίζεται στους συνημμένους πίνακες. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στο συνημμένο πίνακα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται βάσει αύξουσας σειράς του αριθμού μητρώου ασκουμένου.    

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καλούνται να φέρουν μαζί τους είτε την αστυνομική τους ταυτότητα είτε  την ταυτότητα ασκουμένου.

Επίσης, τις ημέρες της εξέτασής τους υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας και να τηρούν εν γένει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Μπορούν, ακόμη, να φέρουν ασχολίαστους Κώδικες νομοθεσίας.

Τέλος, στο χώρο των εξετάσεων και καθ’ όλη τη  διάρκειά τους  θα λειτουργεί υπηρεσία catering, ενώ θα διατίθεται προς χρήση των υποψηφίων το πάρκινγκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.    

Συνημμένα:

  1. Πίνακες υποψηφίων
  2. Διάγραμμα αιθουσών εξέτασης
  3. Βεβαίωση συμμετοχής
  4. Πρόγραμμα εξέτασης – Εξεταστές