Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει το πρόγραμμα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018.

Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ : Δευτέρα 22/10/2018, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 9.30

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Δευτέρα 22/10/2018, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 12.00

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Τετάρτη 24/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσες 4 και 5, ώρα  έναρξης 13.30

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τετάρτη 24/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 4, ώρα  έναρξης 18.00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Tετάρτη 24/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 4, ώρα έναρξης 18.00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :  Πέμπτη 25/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 4, ώρα έναρξης 17.00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Πέμπτη 25/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 4, ώρα  έναρξης 17.30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Παρασκευή 26/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, αίθουσα Θεολογικής, ώρα έναρξης 9.30

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, αίθουσα Θεολογικής, ώρα έναρξης 9.30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Δευτέρα 29/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσες 4 και 5, ώρα έναρξης 9.30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Δευτέρα 29/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 5, ώρα  έναρξης 13.30

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τρίτη 30/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 6, ώρα έναρξης 16.00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τρίτη 30/10/2018, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 6, ώρα έναρξης 16.00

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.