Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας  ανακοινώνει το πρόγραμμα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019.

Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Παρασκευή 12/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 3ος όροφος, αίθουσα 4, ώρα  έναρξης 11.30

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ :  Παρασκευή 12/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  4, ώρα έναρξης 11.30

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ: Παρασκευή 12/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  4, ώρα έναρξης 11.30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Παρασκευή 12/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 14.30

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :  Δευτέρα 15/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 9.30

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Δευτέρα 15/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, ισόγειο, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα έναρξης 13.00

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Δευτέρα 15/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, ισόγειο, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα έναρξης 13.00

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Δευτέρα 15/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, ισόγειο, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα έναρξης 16.00

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τρίτη 16/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 16.00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ : Τετάρτη 17/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 8.30

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τετάρτη 17/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  5, ώρα έναρξης 11.30

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τετάρτη 17/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  5, ώρα έναρξης 11.30

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Τετάρτη 17/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 15.30

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Πέμπτη 18/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  6, ώρα έναρξης 15.00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Πέμπτη 18/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  6, ώρα έναρξης 18.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Παρασκευή 19/4/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  6, ώρα έναρξης 16.30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Μ. Δευτέρα 22/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 9.00

 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Μ. Δευτέρα 22/4/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 12.00

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.