Ανακοίνωση για την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση για την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων

Αναφορικά με τις μελετώμενες από το υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετικές μεταβολές του τρόπου ανάδειξης των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουλίου 2008, αποφάσισε τα εξής:

  1. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ενδεχόμενο κατάργησης ή αλλοίωσης του θεσμού της ανάδειξης των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών με εκλογές και στο διορισμό αυτών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
  2. Εκτιμούμε ότι ο θεσμός του αυτοδιοίκητου, ειδικά δε η εκλογή των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών από τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοτέλεια και τη λειτουργική τους ανεξαρτησία και συνεπώς κάθε προσπάθεια κατάργησης του θεσμού της αυτοδιοίκησης προσβάλλει την αυτοτέλεια και τη λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
  3. Είμαστε, επίσης, απολύτως αντίθετοι στην παράταση της θητείας των ήδη υφισταμένων (εκλεγμένων) διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών, διότι μία τέτοια ρύθμιση θα αλλοίωνε το δημοκρατικό χαρακτήρα του θεσμού, θα παραβίαζε την εκπεφρασμένη βούληση των εκλογέων δικαστικών λειτουργών και θα προσέβαλε και τους ίδιους τους εκλεγμένους διευθύνοντες, αφού θα τους στερούσε το δημοκρατικά νομιμοποιημένο λόγο ανάδειξής τους στις θέσεις που κατέχουν.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπως είχε πράξει και το έτος 2005, όταν υπήρξε αντίστοιχη προσπάθεια για την αλλοίωση και κατάργηση του αυτοδιοίκητου, θεωρεί αναγκαία την άρση των περιορισμών του αυτοδιοίκητου με την κατάργηση όλων των κωλυμάτων εκλογής που τέθηκαν με τον νόμο 3388/2005, ιδίως δε την κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στα τακτικά ή τα αναπληρωματικά μέλη διοικητικών συμβουλίων δικαστικών ενώσεων να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και η εναρμόνισή του με το Σύνταγμα.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης 
 

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης