ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Δ1α-ΓΠ.ΟΙΚ.26804-25-4-2020 ΚΥΑ)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο