Ανακοίνωση για αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση  καθώς και το πλαίσιο της αποχής.