Ανακοίνωση Επιτροπής Θεμάτων μητρότητας και ΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΩΝ/ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Η Επιτροπή «Θεμάτων μητρότητας και ΑΜΕΑ» του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συναδέλφισσες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και θηλασμού αλλά και συνάδελφοι ΑΜΕΑ συστήνει Yπηρεσία εξυπηρέτησης αιτημάτων αναβολής.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που συνάδελφοι λόγω εγκυμοσύνης, αναγκών θηλασμού, ασθένειας του τέκνου ή έκτακτου λόγου σε περίπτωση συναδέλφων ΑΜΕΑ αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο προς υποβολή αιτήματος αναβολής υπόθεσης που διαχειρίζονται, θα μπορούν να αιτούνται τη συνδρομή συναδέλφων οι οποίοι εξ’ ονόματός τους θα αιτούνται τις σχετικές αναβολές ενώπιον των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στο e-mail [email protected] τουλάχιστον 36 ώρες πριν την δικάσιμο και θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της δικασίμου (δικαστήριο, ημερομηνία, πινάκιο, στοιχεία εντολέα) ενώ στη συνέχεια θα κοινοποιούνται στον αιτούντα/σα τα στοιχεία του συναδέλφου που θα παρασταθεί για λογαριασμό της για την κατάρτιση της σχετικής εξουσιοδότησης και την προώθηση των απαραίτητων για την αναβολή εγγράφων. Σημειώνεται ότι όσο νωρίτερα ενημερωθεί η Επιτροπή για το σχετικό αίτημα αναβολής τόσο πιο πιθανή καθίσταται η εύρεση διαθέσιμου συναδέλφου.

Αντίστοιχα βρισκόμαστε στη διάθεση των συναδέλφων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από έδρας σε σχέση με υποβληθέν αίτημα αναβολής ή προτίμησης προκειμένου – εφόσον είναι δυνατόν – να παρασχεθεί σχετική συνδρομή από πλευράς Συλλόγου. 

Καλούνται επίσης όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη λίστα διαθέσιμων δικηγόρων να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση [email protected] με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail και κινητό).

Η Επιτροπή  «Θεμάτων μητρότητας και ΑΜΕΑ» προσβλέπει στην υποστήριξη της σχετικής δράσης από συναδέλφους, προκειμένου να διευκολύνεται η καθημερινότητα των κυοφορούσων/θηλαζουσών μητέρων συναδέλφων και συναδέλφων ΑΜΕΑ και θεωρεί αυτονόητη την παραχώρηση προτεραιότητας από όλους μας σε αυτές τις κατηγορίες των συναδέλφων.

 

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος