ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Η Επιτροπή μας στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει μέχρι και σήμερα αναλάμβανε να αποστέλλει όσες εισηγήσεις είχε διαθέσιμες προς όλους τους  συναδέλφους δικηγόρους.
Δεδομένου όμως του πλήθους των emails, θεωρήσαμε ότι για να διευκολύνουμε τους συναδέλφους στην συλλογή τους, θα ήταν καλό να τις συγκεντρώσουμε όλες μαζί, ανά εκδήλωση, να τις μορφοποιήσουμε και να τις διαθέσουμε μέσω  link από την ιστοσελίδα του ΔΣΘ για ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβαση.
Έτσι από σήμερα και στο εξής, όλες οι διαθέσιμες εισηγήσεις πέραν της αποστολής τους στο email που έχει δηλώσει ο κάθε συνάδελφος στο ΔΣΘ θα βρίσκονται αναρτημένες και στο www.dsth.gr στην ενότητα «ΕΚΔΟΣΕΙΣ» με τον τίτλο «ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι εισηγήσεις δεν αποτελούν επίσημα επιστημονικά πονήματα των εισηγητών και ως εκ τούτου θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αποτελούν ενημερωτικό και μόνον υλικό, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο περιθώριο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Καλή μελέτη !!!

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                          Βρίκος Χρήστος