Ανακοίνωση Επιτροπής Εκδηλώσεων

Ενημέρωση – Πρόσκληση Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΔΣΘ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει σχεδιασμού του προγράμματος επιστημονικών εκδηλώσεων του δικαστικού έτους 2023 – 2024 και για την καλύτερη οργάνωση όλων μας, σας προσκαλώ να ενημερώσετε την Επιτροπή εγκαίρως και ιδανικά έως τις 31/7/2023, για σχεδιαζόμενες επιστημονικές εκδηλώσεις για τις οποίες επιθυμείτε υποστήριξη από τον ΔΣΘ.

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμες υποδομές είναι περιορισμένες, η δε διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης που δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Διαγωνίου, ενδέχεται να μας προκαλέσει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Η παρούσα πρόσκληση έχει μόνο σκοπό την καλύτερη ημερολογιακή τακτοποίηση των προτεινόμενων επιστημονικών εκδηλώσεων, την έγκαιρη εξεύρεση εναλλακτικών αιθουσών και την πρακτική διευκόλυνση όλων μας. Αυτονόητα λοιπόν, οποιαδήποτε ιδέα είναι ευπρόσδεκτη και μετά την ως άνω ημερομηνία ή οποτεδήποτε εντός του επόμενου δικαστικού έτους και θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο να διοργανωθεί προσηκόντως. 

Θα χαρώ να συνεργαστώ με όλους σας με στόχο την συνέχιση της παροχής διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς όλα τα μέλη του. Τις προτάσεις σας μπορείτε να αποστείλετε στην διεύθυνση [email protected]

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Μήττας

Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΔΣΘ