Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης Εφετείου και Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σας γνωστοποιούμε και την ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων (απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων), ετών 2018-2021.