ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δεν διαθέτουμε έντυπα αιτήσεων ενόρκων βεβαιώσεων καθόσον αυτά είναι αναρτημένα πλέον στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου έτσι ώστε όταν προσέρχεστε για ένορκη βεβαίωση, να τα έχετε μαζί σας.

 Εκ της Διευθύνσεως.