ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων για το χρονικό διάστημα 1-6-2020 έως και 15-9-2020 οι δημοσιεύσεις διαθηκών και κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης έχουν ως εξής;

Tρίτη 9-6-2020 ώρα 10.00

Τρίτη 30-6-2020 ώρα 10.00

Τρίτη 4-8-2020 ώρα 10.00 

Τρίτη 11-8-2020 ώρα 10.00

Τρίτη 15-9-2020 ώρα 10.00