ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι, κατόπιν της με αρ. 62808/13-12-2022 απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εγκρίθηκε η καταστροφή του αρχείου δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης των ετών 2014-2016.

Έπειτα από αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 13- 01-2023 να πάρουν από τις δικογραφίες του έτους 2017 τα έγγραφα που τυχόν τους είναι χρήσιμα.