ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την από 3.6.2016 απόφασή της, η οποία  επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 171/6.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την:

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

για την άμεση νομοθέτηση βελτιωτικών διατάξεων στο ψηφισθέν ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, που αφορούν: α) τους νέους δικηγόρους, β) την επιστροφή, των με τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής επιπλέον, καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και γ) τη δυνατότητα ύπαρξης επαγγελματικού ταμείου με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

 

                Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ